Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   Windows Store Applications for Large Enterprise (Most common files)

   Support

   Note: You have agreed to this End User License if you download any software from this page

   Lenovo Settings for Windows 8
   Settings Lenovo Settings gives you access to all your device controls in one place. Windows App v1.3.x.x for Windows 8.0
   Windows App v2.x.x.x for Windows 8.1
   Settings Dependency v2.0.x.x for Windows 8.0 and 8.1
   Deployment Guide
   Lenovo Settings for Windows 10
   win10_settings Lenovo Settings gives you access to all your device controls in one place.  Windows App v3.1.127.0 for Windows 10
   Deployment Guide
   Lenovo Companion for Windows 10
     companion_w10 Lenovo Companion for Windows 10  Windows App v3.49.1.0 for Windows 10
   Deployment Guide


   Not a Large Enterprise, go directly to MS Windows Store:


   Reference Information:
   End User License

   Search

   Σας φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;?

   Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε την τοποθεσία..

   • Alias ID:
   • Document ID: HF003321
   • Last Updated :08 Nov 2016
   • © 2016 Lenovo