Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   Base Warranty Registration

   Welcome to the Base Warranty Registration page.

   Note: Base warranty registration is not required. You are still entitled for our warranty services if you did not register your new purchase.

   Why do I need to register my base warranty?
   1. My warranty start or end date is wrong using warranty lookup tool
   2. My warranty information is not available in the warranty lookup tool
   How do I register?

   Select your country to view the instructions

   Country: