Lenovo ThinkSystem DM7100 removing a power supply - Lenovo Support GB