Lenovo ThinkSystem ST50 installing a DIMM - Lenovo Support GB