Lenovo ThinkSystem SR950 removing a storage board - Lenovo Support EG