Lenovo ThinkSystem SR570 removing a rack latch - Lenovo Support EG