IBM System x3850 X6 installing the storage book - Lenovo Support EG