متصفح غير معتمد

صفحة لينوفو تدعو جوجل كروم,انتيرنيت اكسبلورير وموزيلا

   ThinkVantage Password Manager program is shown as an incompatible extension in the Mozilla Firefox Web browser after upgrading the Mozilla Firefox Web browser from 7.0 to 8.0 or later version

   Symptom

   If you install the Mozilla Firefox Web browser and Password Manager on your computer, after you upgrade the Mozilla Firefox Web browser to the latest version, the Password Manager add-on will be shown as incompatible and will not work in the Mozilla Firefox Web browser.

   This is because the Mozilla Firefox Web browser introduces a new way to implement the Password Manager extension that is provided in the latest version of the Client Security Solution program (CSS) or Password Manager.

   Affected configurations

   The following systems with Client Security Software 8.21 or 8.3 installed

   • ThinkPad E220s, E420, E420s, E520
   • ThinkPad G40, G41, G50
   • ThinkPad L410, L412, L420, L510, L512, L520
   • ThinkPad R30, R31, R32, R40, R400, R40e, R50, R500, R50e, R50p, R51, R51e, R52, R60, R60e, R60i, R61, R61e, R61i
   • ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL410, SL500, SL500c, SL510
   • ThinkPad T20, T21, T22, T23, T30, T40, T400, T400s, T41, T410, T410i, T410s, T410si, T41p, T42, T420, T420s, T42p, T43, T43p, T500, T510, T510i, T520, T60, T60p, T61, T61p
   • ThinkPad W500, W510, W520, W700, W700ds, W701, W701ds
   • ThinkPad X1, X100e, X120e, X20, X200, X200 Tablet, X200s, X201 Tablet, X201, X201i, X201s, X201si, X21, X22, X220, X220i, X220 Tablet, X220i Tablet, X23, X24, X30, X300, X301, X31, X32, X40, X41, X41 Tablet, X60, X60 Tablet, X60s, X61, X61 Tablet, X61s
   • ThinkPad Z60m, Z60t, Z61e, Z61m, Z61p, Z61t
   • ThinkCentre A30 (type 2296, 8191, 8198, 8199, 8316)
   • ThinkCentre A35 (type 8319)
   • ThinkCentre A50 (type 8084, 8085, 8126, 8147, 8148, 8149, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8089, 8090, 8320, 8419)
   • ThinkCentre A50p (type 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8432, 8433)
   • ThinkCentre A51 (type 8105, 8107, 8109, 8117, 8119, 8121, 8122, 8123, 8124, 8129, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8424, 8425, 8428, 9212)
   • ThinkCentre A51p (type 8420, 8421, 8422, 8423, 8426, 8427)
   • ThinkCentre A52 (type 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8287, 8288, 8289, 8296, 8297, 8298, 8326, 8327, 8328, 8329, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8380, 8381, 8382, 8782, 8783, 8784, 8785, 8786, 8788)
   • ThinkCentre A53 (type 8701, 8702, 8970, 8973, 8980, 8983, 8992, 8995, 9276, 9277, 9286, 9287, 9378, 9387, 9628, 9635)
   • ThinkCentre A55 (type 8705, 8706, 8972, 8975, 8982, 8985, 8994, 9265, 9636, 9638, 9640, 9641)
   • ThinkCentre A57 (type 9702, 9703, 9704, 9708, 9788, 9789, 9794, 9807, 9859, 9851, 9853)
   • ThinkCentre A57e (type 6306)
   • ThinkCentre A58 (type 7515, 7523, 7569, 7611, 7706, 7719, 7749, 7774, 7522, 7560, 7610, 7705, 7715, 7718, 7721, 7773, 7799, 5441, 5473, 5597, 5894)
   • ThinkCentre A58e (type 3425, 3990, 5214, 5354, 0841, 0666)
   • ThinkCentre A60 (type 8700, 8979, 8991, 9269, 9283, 9383, 9631, 9646, 9694, 8013, 8976, 8986, 9266, 9282, 9374, 9384, 9647, 9695)
   • ThinkCentre A61 (type 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171, 9191, 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189)
   • ThinkCentre A61e (type 6416, 6417, 6418, 6449, 6453, 6495)
   • ThinkCentre A62 (type 7057, 7062, 7092, 9342, 9344, 9354, 9426, 9486, 9624, 9707, 9787, 9804, 9945, 7061, 7090, 9353, 9421, 9485, 9623, 9625, 9705, 9786, 9795, 9935, 9946, 9953)
   • ThinkCentre A63 (type 3317, 4013, 4478, 5043, 5237, 5393, 5526, 6674)
   • ThinkCentre A70 (type 0864, 0889, 7099, 7844)
   • ThinkCentre A70z (type 0401, 0994, 2565, 1165, 1184, 1186)
   • ThinkCentre A85 (type 0041, 0104, 0107, 0154, 0163, 7539, 7543, 7548)
   • ThinkCentre E50 (type 8290, 8291, 8292, 9214, 9215, 9216, 8293, 8294, 8295, 9217, 9218, 9219, 8469, 8776, 8777, 8472, 8771, 8772, 8474, 8778, 8779, 8473, 8773, 8774, 8719, 8817, 8818, 8819, 8708, 8709, 8710, 8711)
   • ThinkCentre E51 (type 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8712, 8713, 8714, 8715)
   • ThinkCentre M50 (type 8128, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8413, 8414, 8415, 8430, 8431)
   • ThinkCentre M50e (type 8179)
   • ThinkCentre M51 (type 8095, 8096, 8097, 8104, 8106, 8108, 8118, 8120, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146)
   • ThinkCentre M51e (type 9213)
   • ThinkCentre M52 (type 8099, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 9210, 9211)
   • ThinkCentre M52e (type 8299)
   • ThinkCentre M55 (type 6489, 8009, 8791, 8795, 8799, 8803, 8807, 8812, 6488, 8010, 8792, 8796, 8800, 8804, 8808, 8813, 9168, 6486, 8011, 8793, 8797, 8801, 8805, 8810, 8814, 9166, 6487, 8012, 8794, 8798, 8802, 8806, 8811, 8816, 9167)
   • ThinkCentre M55p (type 6488, 8792, 8796, 8800, 8804, 8808, 8813, 6487, 8794, 8798, 8802, 8806, 8811, 8816)
   • ThinkCentre M57 (type 6062, 6065, 6071, 6076, 6089, 9182, 6019, 6066, 6072, 6077, 6087, 9181, 9325, 9647, 9970, 6008, 6068, 6074, 6079, 6082, 9172, 6010, 6069, 6075, 6081, 6086, 9174, 9323, 9646, 9978, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397)
   • ThinkCentre M57e (type 6178, 6305, 7066, 7098, 9359, 9482, 9487, 9622, 9952, 6177, 7065, 7094, 7096, 7783, 9438, 9481, 9489, 9853, 9949, 9438, 6176, 6179, 7064, 9349, 9356, 9357, 9439, 9481, 9488, 9489, 9702, 9851, 9948)
   • ThinkCentre M57p (type 9013, 9019, 9088, 9160, 9164, 9194, 9979, 9011, 9014, 9071, 9089, 9162, 9303, 6064, 6067, 6073, 6078, 6088, 9196, 9967, 9012, 9018, 9087, 9096, 9163, 9193, 6395, 6397)
   • ThinkCentre M58 (type 6139, 6175, 7187, 7348, 7359, 7626, 7637, 8820, 6258, 6303, 7174, 7354, 7360, 7627, 7638, 8910, 3231, 6239, 6302, 7244, 7355, 7373, 7628, 7639, 9728, 9960)
   • ThinkCentre M58e (type 7258, 7260, 7268, 7270, 7280, 7296, 7298, 7304, 7307, 7413, 7491, 7508, 7259, 7267, 7269, 7279, 7290, 7303, 7306, 7408, 7487, 7506, 7514)
   • ThinkCentre M58p (type 6136, 7345, 7356, 7479, 7629, 8336, 8338, 9961, 3379, 6137, 6234, 7220, 7346, 7357, 7483, 7630, 9964, 3063, 3285, 6138, 6209, 7188, 7347, 7358, 7484, 7635, 8494, 8854, 9965)
   • ThinkCentre M70z (type 7580, 7583, 7589, 7597, 7598)
   • ThinkCentre M75e (type 4162, 5041, 5044, 5051, 5053, 5055, 5057, 5059, 5061, 5063, 5065, 4163, 5042, 5046, 5052, 5054, 5056, 5058, 5062, 5064, 5066, 5060)
   • ThinkCentre M80 (type 7181, 7189, 7239, 7492, 7507, 7513, 7529, 4165, 7179, 7182, 7490, 7493, 7511, 7521)
   • ThinkCentre M90 (type 3246, 3544, 5384, 5474, 6232, 3245, 3491, 5391, 5484, 5548, 3244, 3467, 3692, 6667)
   • ThinkCentre M90p (type 3282, 3652, 5450, 5498, 5852, 6590, 3269, 3627, 5472, 5536, 5864, 6213, 3257, 3557, 3853, 5296, 6673)
   • ThinkCentre M90z (type 0800, 0852, 5205, 5248, 2471, 3429)
   • ThinkCentre S50 (type 8092, 8127, 8183, 8184, 8416, 8417, 8418, 8429, 8086, 8087, 8088, 8094 6139, 6175, 7187, 7348, 7359, 7626, 7637, 8820)
   • ThinkCentre S51 (type 8098, 8171, 8172, 8173 6258, 6303, 7174, 7354, 7360, 7627, 7638, 8910, 8299, 8380)
   • ThinkStation C20 (type 4262, 4263, 4264, 4265)
   • ThinkStation C20x (type 4266, 4269, 4272)
   • ThinkStation D10 (type 6493)
   • ThinkStation D20 (type 4155, 4158, 4218)
   • ThinkStation E20 (type 4215, 4219, 4220, 4221, 4222)
   • ThinkStation S10 (type 6483)
   • ThinkStation S20 (type 4105, 4157, 4217

   Solution

   To solve the problem, you need to upgrade Password Manager or Client Security Solution to the latest version and replace the Password Manager extension in the Mozilla Firefox Web browser.

   To replace the Password Manager extension in the Mozilla Firefox Web browser, do the following:

   1. Download the latest version of Client Security Solution (CSS 8.30.0052.00 in the Windows 7 operating system and CSS 8.21.0023 in the Windows XP or Windows Vista operating system) or Password Manager 4.0 from the Web site at:
    ThinkVantage Technologies downloads
   2. Open your Mozilla Firefox Web browser and upgrade to the latest version (9.01 or 10.0).
   3. Start Password Manager and export the password entries.
   4. Do one of the following:
    • If the Password Manager add-on was automatically installed in the Client Security Solution or Password Manager installation process, go to step 5 directly because you cannot uninstall it.
    • If the Password Manager add-on was manually installed using the XPI file, open the Mozilla Firefox Web browser and uninstall the Password Manager 3.20 or 3.0 add-on.
   5. Client Security Solution from Control Panel.
   6. Delete the Client Security Solution folder under the directory of C:\Program Files\Lenovo.
    Note: In some languages, Program Files is called Programme in the Windows 7 operating system.
   7. Install the downloaded latest version of Client Security Solution or Password Manager 4.0.
    Note: Follow the instructions in the Password Manager 4.0 readme file to install Password Manager 4.0.
   8. In the Mozilla Firefox Web browser, select Allow this installation, and then click Continue to allow the automatic installation of the Password Manager add-on
   9. Start Password Manager to import the password entries that you have exported in step 3.
   Defect #: 34584

   Search

   هل كانت هذه المعلومات مفيدة؟?

   ملاحظاتك يساعد على تحسين هذا الموقع..

   • Alias ID:
   • Document ID: HT072264
   • Last Updated :18 Jan 2016
   • © 2016 Lenovo