Sestava základní desky, sestava tepelného ventilátoru a záložní baterie - Think Pad X131e - Lenovo Support CZ