XCC neobnovuje informace o firmwaru jednotky NVMe na serverech ThinkSystem V2 - Lenovo ThinkSystem - Lenovo Support CZ