Název GPU NVIDIA A100 80G nelze zobrazit v XCC - Lenovo ThinkSystem SR670 V2 - Lenovo Support CZ