Windows 2022: Wake-on-LAN nefunguje s Intel x722 ThinkSystem 10Gb 4port SFP+ LOM - Lenovo ThinkSystem - Lenovo Support CZ