Jak používat Nutanix Cluster Zkontrolujte, zda na hostiteli ESXi běží služba vmware-hostd - Lenovo Support CZ