Režim spánku není podporován, pokud je zakázáno simultánní vícevláknové zpracování (SMT) v nabídce nastavení BIOS – ThinkStation - Lenovo Support CZ