Zadání data do pole filtru v LXCO nefunguje podle očekávání - Lenovo LXCO - Lenovo Support CZ