BOMC 11.5.1 a 11.6.0 nemohou stahovat balíčky při použití proxy serveru - Lenovo Think System - Lenovo Support CZ