Protokol CMM ukazuje, že bezpečnostní služba resetuje systémový procesor pro správu uzlů spolu se zprávou "certifikační autorita vydala certifikát se společným názvem subjektu" - Lenovo Flex System a Lenovo Think System - Lenovo Support CZ