Nepodařená úloha pro správu přepínačů ENOS se zobrazuje jako spuštěná a zastavená s chybovým stavem na kartě úlohy - Lenovo Think System - Lenovo Support CZ