Uživatelé nemohou používat LXCA ke správě úložných serverů s adresou IP nakonfigurovanou v prostředí DNS serveru uživatele - úložiště Lenovo Think System DE Series - Lenovo Support CZ