Nesoulad verzí Intel X550-T1 FW při používání specifického nástroje Lenovo (BoMC / UXSP / OneCLI) pro aktualizaci FW - Lenovo Think System a Lenovo Server - Lenovo Support CZ