"Systém TPM_TCM_POLICY neodpovídá planární. FATAL ERROR: SYSTEM HALT! Zkontrolujte zásady TPM / TCM!" - Lenovo Think System - Lenovo Support CZ