Breadcrumb není aktualizován po přesunu instance do VDC nebo přejmenování - Lenovo Think Agile CP - Lenovo Support CZ