Významné zlepšení dostupnosti systému ve verzi V7.8.1 - Lenovo Support CZ