Systém nemůže vstoupit do režimu hibernace a zobrazí chybové hlášení „Žádný obslužný program irq pro vektor (irq -1) - Think Station P720, P920 - Lenovo Support CZ