Systém se zablokuje a / nebo diagnostická LED svítí s více diagnostickými událostmi zaznamenanými po vstupu / ukončení stavů spánku - Think Station - Lenovo Support CZ