V systému Linux OS - Lenovo Think System selhalo připojení XCC s lokální adresou odkazu IPv6 - Lenovo Support CZ