Klienti rest API nemohou pracovat s přepínačem jako serverem rest API, protože došlo k chybě „500 Internal Server“ - Lenovo RackSwitch - Lenovo Support CZ