Krátce po úplném nabití baterie - Chromebook se zobrazí varovná zpráva „Vybitá baterie“ - Lenovo Support CZ