Windows 2012 R2: Výchozí verze IE11 nemůže otevřít vzdálenou konzolu IMM2 - servery Lenovo - Lenovo Support CZ