GPFS.SNAP se nepodařilo shromáždit na verzi GSS3.0A, GSS3.0B na základě GPFS 4.2.1.0 - Lenovo System Cluster Solution - Lenovo Support CZ