Pokyny pro instalaci systému Red Hat Enterprise Linux 6.8 pro systém Lenovo x3550 M5 (typ 8869) - Lenovo Support CZ