Nastavení režimu ROCE-1 není uloženo na Emulex VFA5.2 ML2 Dual-Port 10 Gigabit Ethernet SFP + adaptér - servery Lenovo x86 - Lenovo Support CZ