Ikona NUMLock NENÍ zobrazena na obrazovce při aktivaci nebo deaktivaci - Think Pad E560 - Lenovo Support CZ