Při změně rozlišení v režimu Mosaic - Think Station nelze v kroku 3 vybrat možnost Další a Dokončit - Lenovo Support CZ