Root nautilus zmizí po výběru vlastností složky uživatele - Servery Lenovo x86 - Lenovo Support CZ