WiFi připojení se po obnovení z režimu spánku - Lenovo LaVieZ neobnoví s WEP - Lenovo Support CZ