Nevytvářejte mapování FlashCopy nebo relaci Remote Copy Relationship, když se rozšiřuje některý z těchto svazků - Storwize V7000 pro Lenovo ( - Lenovo Support CZ