AMM nesprávně indikuje, který slot vstupního / výstupního modulu (IOM) je používán - IBM BladeCenter - Lenovo Support CZ