Možné poškození dat na pevných discích Toshiba 12SE 146 GB a 300 GB během neočekávaného výpadku napájení - IBM System x - Lenovo Support CZ