ESXi 5.0 je odpojen od VCenter během běhu - IBM BladeCenter HS22 (1936, 7870), HS22V (7871, 1949) - Lenovo Support CZ