Podpora serveru Intel PRO / 1000 PT Quad-Port Server Adapter (39Y6136) pro servery IBM System X PCIE GEN2 - IBM System x - Lenovo Support CZ