Po upgradu na Windows 10 nefunguje otisk prstu - ThinkPad - Lenovo Support CZ