Uživatelé budou dostávat další e-mail při používání webového uživatelského rozhraní pro odesílání výstrah PEF přes Think Server SMTP - Think Server - Lenovo Support CZ