V nástroji Think Server System Manager nelze přijímat zprávy SMTP (e-mail), pokud je akce PEF nastavena na restartování počítače - Think Server - Lenovo Support CZ