RHEL 6.5 nepodporuje zařízení Intel Haswell HDMI Audio - Think Server RS140, TS140, TS440 - Lenovo Support CZ