A "0197: Neautorizovaná změna CMOS zjištěna" Chyba POST je pozorována během bootup - Think Centre A52, M52 - Lenovo Support CZ