NVMe SSD, které byly odpojeny ze systému, jsou stále zobrazeny v inventáři XCC - Lenovo Think System - Lenovo Support CZ