Informace o fyzickém síťovém portu OneCLI jsou neúplné pod Red Hat 7 - Think Server TS460 - Lenovo Support CZ