Duplicitní spouštěcí události systému zaznamenávané během cyklu napájení přes web BMC - CZ