Think Server System Manager (TSM) Protokol událostí systému může zaznamenat nesprávné časové razítko po cyklování napájení - Lenovo Support CZ